İSG Politikamız

Kendisine başarıyı getiren çalışanlarına değer veren Starplast Plastik Kalıp ve Metal İşleri Ltd. Şti, çalışanlarının güvenliğini ve sağlığını ön planda tutarak çalışmaya ve faaliyet gösterdiği alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, "sağlığını koru, işini koru" sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür.

* İSG risklerini minimuma indirerek, çalışanlarımızın sağlığı için daha güvenli çalışma ortamı sağlamayı

* İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

* Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı

* Mevzuata uyan örnek bir kuruluş olmayı

* Sistemi sürekli iyileştirmeyi , İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.

İSG Politikamız