Kalite

İşletmemiz ; kurmuş olduğu Kalite Güvence Sisteminin desteği ile her zaman kaliteli hizmet ve en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamayı amaç edinmiştir. Kalitenin süreklilik göstermesi gereken bir süreç olduğu inancı ile proseslerimizde, makina ve ekipmanlarımızda sürekli yatırımlar yapmaya devam etmekteyiz.

Bu amaç altında Kalite Politikamızın esasları;

- Müşteri memnuniyetinin üst düzeyde sağlanması, - Ürünlerimizde (Ürün ve hizmetlerimizde) kaliteyi ve verimliliği esas alarak sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması, - Müşteri istek ve beklentilerinin karşılanmasına öncelik verecek şekilde iş süreçlerine ait iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının sürdürülmesi, - Çalışanlarımızın gereksinimleri doğrultusunda sürekli eğitim programlarının düzenlenmesi, - Yapılan her işin ilk seferinde doğru, zamanında, verimli ve kaliteli yapılması

Kalite Politikamıza uygun çalışmalarımızı tüm personelimizin katılımıyla gerçekleştirmek Kalite politikamızın esaslarını oluşturmaktadır.

Kalite Kalite Kalite

Kalite Belgeleri

Kalite Kalite Kalite